کاور کتاب آی وِی‌وِی در گفت‌وگو با هانس اولریش اوبریست

آی وِی‌وِی در گفت‌وگو با هانس اولریش اوبریست

نویسنده : شروین شهامی‌پور
ناشر : انتشارات حرفه هنرمند
تعداد صفحات : 111
قیمت نسخه چاپی : 10000 تومان
سال انتشار : 1394