کاور کتاب یادداشت‌های پنج ساله

یادداشت‌های پنج ساله

نویسنده : گابریل گارسیا مارکز
مترجم : بهمن فرزانه
ناشر : نشر ثالث
تعداد صفحات : 350
قیمت نسخه چاپی : 25000 تومان
سال انتشار : 1389