کاور کتاب بولوار دل‌های شکسته

بولوار دل‌های شکسته

نویسنده : پ‍روی‍ز دوائ‍ی‌
ناشر : انتشارات روزنه کار
تعداد صفحات : 156
قیمت نسخه چاپی : 6000 تومان
سال انتشار : 1383