کاور کتاب ۱۰۱ خاطره‌ی جنگی

۱۰۱ خاطره‌ی جنگی

نویسنده : راسم دلیچ
مترجم : محمدباقر پی‌پل‌زاده
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 440
قیمت نسخه چاپی : 18000 تومان
سال انتشار : 1395