کاور کتاب غریب قریب

غریب قریب

نویسنده : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر : انتشارات شهید ابراهیم هادی
تعداد صفحات : 144
قیمت نسخه چاپی : 6500 تومان
سال انتشار : 1395