کاور کتاب یادداشت‌های آسمانی‌

یادداشت‌های آسمانی‌

نویسنده : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر : انتشارات شهید ابراهیم هادی
تعداد صفحات : 256
قیمت نسخه چاپی : 6500 تومان
سال انتشار : 1393