کاور کتاب شاهرخ حر انقلاب

شاهرخ حر انقلاب

نویسنده : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر : انتشارات شهید ابراهیم هادی
تعداد صفحات : 152
قیمت نسخه چاپی : 6500 تومان
سال انتشار : 1392