کاور کتاب ترکش داغ

ترکش داغ

نویسنده : گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
ناشر : انتشارات شهید ابراهیم هادی
تعداد صفحات : 208
قیمت نسخه چاپی : 12000 تومان
سال انتشار : 1395