کاور کتاب رگ سرخی به تن بوم

رگ سرخی به تن بوم

نویسنده : ملیحه صباغیان
ناشر : گروه انتشاراتی ققنوس
تعداد صفحات : 312
قیمت نسخه چاپی : 5500 تومان
سال انتشار : 1389