کاور کتاب میاندار

میاندار

نویسنده : حسین ابراهیمی
ناشر : نشر ستاره‌ها
تعداد صفحات : 50
قیمت نسخه چاپی : 4500 تومان
سال انتشار : 1390