کاور کتاب نمایشنامه ابوالهول

نمایشنامه ابوالهول

نویسنده : علی شمس
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 40
قیمت نسخه چاپی : 1700 تومان
سال انتشار : 1388