کاور کتاب مکبث

مکبث

نویسنده : ویلیام شکسپیر و حمید الیاسی
ناشر : روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات : 279
قیمت نسخه چاپی : 30000 تومان
سال انتشار : 1395