کاور کتاب رام کردن زن سرکش

رام کردن زن سرکش

نویسنده : ویلیام شکسپیر
مترجم : محسن قاسمی
ناشر : بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه
تعداد صفحات : 178
قیمت نسخه چاپی : 14900 تومان
سال انتشار : 1395