کاور کتاب شب هزار و یکم

شب هزار و یکم

نویسنده : بهرام بیضائی
ناشر : روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات : 110
قیمت نسخه چاپی : 3500 تومان
سال انتشار : 1385