کاور کتاب شب دوازدهم

شب دوازدهم

نویسنده : ویلیام شکسپیر
مترجم : حمید الیاسی
ناشر : روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات : 224
قیمت نسخه چاپی : 6500 تومان
سال انتشار : 1390