کاور کتاب مرگ/ خدا

مرگ/ خدا

نویسنده : وودی آلن
مترجم : شهرام زرگر
ناشر : نشر بیدگل
تعداد صفحات : 164
قیمت نسخه چاپی : 13000 تومان
سال انتشار : 1395