کاور کتاب مرگ قلابی ماهی‌ها

مرگ قلابی ماهی‌ها

نویسنده : مهدی مردانی
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 102
قیمت نسخه چاپی : 2500 تومان
سال انتشار : 1390