کاور کتاب ایران زمین در شعر فارسی

ایران زمین در شعر فارسی

نویسنده : منوچهر لک
ناشر : انتشارات موسسه مطالعات ملی، تمدن ایرانی
تعداد صفحات : 256
قیمت نسخه چاپی : 2500 تومان
سال انتشار : 1384