کاور کتاب آویزان از نخ

آویزان از نخ

نویسنده : چارلز بوکوفسکی
ناشر : بوتیمار
تعداد صفحات : 124
قیمت نسخه چاپی : 9500 تومان
سال انتشار : 1393