کاور کتاب زن ها در کپنهاگ

زن ها در کپنهاگ

نویسنده : نیلس هاو
مترجم : سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان
ناشر : بوتیمار
تعداد صفحات : 50
قیمت نسخه چاپی : 5497 تومان
سال انتشار : 1393