کاور کتاب جاودانه

جاودانه

نویسنده : عبید زاکانی
ناشر : نشر ثالث
تعداد صفحات : 619
قیمت نسخه چاپی : 4200 تومان
سال انتشار : 1380