کاور کتاب بلندی‌های بلاهت

بلندی‌های بلاهت

نویسنده : چارلز شیمیچ
مترجم : علی خادمی و شیما وزوایی
ناشر : بوتیمار
تعداد صفحات : 75
قیمت نسخه چاپی : 6500 تومان
سال انتشار : 1393