کاور کتاب به همه بگو دوستت دارم

به همه بگو دوستت دارم

نویسنده : حبیب صلحی‌زاده
ناشر : انتشارات اقلیما
تعداد صفحات : 128
قیمت نسخه چاپی : 8000 تومان
سال انتشار : 1393