کاور کتاب از دولت حافظ (تفسیر جامع دوازده غزل حافظ)

از دولت حافظ (تفسیر جامع دوازده غزل حافظ)

نویسنده : محمدابراهیم ضرابیها
ناشر : کلیدر
تعداد صفحات : 648
قیمت نسخه چاپی : 9000 تومان
سال انتشار : 1388