کاور کتاب شناخت‌نامه فروغ فرخ‌زاد

شناخت‌نامه فروغ فرخ‌زاد

نویسنده : شهناز مرادی کوچی
ناشر : انتشارات قطره
تعداد صفحات : 608
قیمت نسخه چاپی : 5800 تومان
سال انتشار : 1384