کاور کتاب حرف درد

حرف درد

نویسنده : محمدرضا کهندانی
ناشر : انتشارات فرهنگ صبا
تعداد صفحات : 200
قیمت نسخه چاپی : 10000 تومان
سال انتشار : 1394