کاور کتاب تغییر تمدن

تغییر تمدن

نویسنده : مهدی مظاهری
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 96
قیمت نسخه چاپی : 4900 تومان
سال انتشار : 1392