کاور کتاب از برج‌های روبرو آسمان فشرده قرض می‌گیرم

از برج‌های روبرو آسمان فشرده قرض می‌گیرم

نویسنده : فاطمه سلیمانی
ناشر : انتشارات اقلیما
تعداد صفحات : 64
قیمت نسخه چاپی : 5000 تومان
سال انتشار : 1393