کاور کتاب من سردم است

من سردم است

نویسنده : پروانه نجاتی
ناشر : انتشارات هزاره ققنوس
تعداد صفحات : 120
قیمت نسخه چاپی : 9300 تومان
سال انتشار : 1394