کاور کتاب خاطرات پروانه‌ها

خاطرات پروانه‌ها

نویسنده : اشرف دالی
مترجم : نسرین شکیبی‌ممتاز
ناشر : انتشارات افراز
تعداد صفحات : 144
قیمت نسخه چاپی : 10080 تومان
سال انتشار : 1390