کاور کتاب بزرگراه مسدود است

بزرگراه مسدود است

نویسنده : رزا جمالی
ناشر : بوتیمار
تعداد صفحات : 186
قیمت نسخه چاپی : 13500 تومان
سال انتشار : 1392