کاور کتاب این خیابان‌ها هنوز خواب گنجشک می‌بینند

این خیابان‌ها هنوز خواب گنجشک می‌بینند

نویسنده : ناصر صدری
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 84
قیمت نسخه چاپی : 2900 تومان
سال انتشار : 1391