کاور کتاب راهنمای ماهیگیری و شکار برای دخترها

راهنمای ماهیگیری و شکار برای دخترها

نویسنده : ملیسا بنکس
مترجم : فرمهر امیردوست
ناشر : انتشارات میلکان
تعداد صفحات : 242
قیمت نسخه چاپی : 15000 تومان
سال انتشار : 1393