کاور کتاب یک چتر باران، یک آسمان عشق

یک چتر باران، یک آسمان عشق

نویسنده : شکرانه قاسمی معافی
ناشر : انتشارات اقلیما
تعداد صفحات : 56
قیمت نسخه چاپی : 5000 تومان
سال انتشار : 1393