کاور کتاب دست شستن از مرگ

دست شستن از مرگ

نویسنده : کمیل قاسمی
ناشر : نشر شورآفرین
تعداد صفحات : 50
قیمت نسخه چاپی : 4000 تومان
سال انتشار : 1392