کاور کتاب دیوان صامت اصفهانی

دیوان صامت اصفهانی

نویسنده : سید احمد بهشتی شیرازی
ناشر : انتشارات روزنه
تعداد صفحات : 276
قیمت نسخه چاپی : 20000 تومان
سال انتشار : 1393