کاور کتاب دیوان غالب دهلوی

دیوان غالب دهلوی

نویسنده : اس‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ غالب دهلوی
ناشر : انتشارات روزنه
تعداد صفحات : 16500
قیمت نسخه چاپی : 481 تومان
سال انتشار : 1376