کاور کتاب دیوان نرگسی ابهری

دیوان نرگسی ابهری

نویسنده : اب‍وال‍م‍ک‍ارم‌ ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌ ن‍رگ‍س‍ی‌ اب‍ه‍ری و حمیدرضا قلیچ‌خانی
ناشر : انتشارات روزنه
تعداد صفحات : 156
قیمت نسخه چاپی : 6500 تومان
سال انتشار : 1376