کاور کتاب قصیده‌های مصنوع

قصیده‌های مصنوع

نویسنده : عباس علی وفایی
ناشر : انتشارات روزنه
تعداد صفحات : 352
قیمت نسخه چاپی : 17500 تومان
سال انتشار : 1383