کاور کتاب حالا نوبت خداست و دو نوبت دیگر

حالا نوبت خداست و دو نوبت دیگر

نویسنده : سیدضیاالدین شفیعی
مترجم : حسین احمدی و جی دان سپهری
ناشر : انتشارات هنر رسانه اردیبهشت
تعداد صفحات : 192
قیمت نسخه چاپی : 18000 تومان
سال انتشار : 1395