کاور کتاب انار فکر می‌کنم

انار فکر می‌کنم

نویسنده : زهرا حدادی
ناشر : انتشارات هنر رسانه اردیبهشت
تعداد صفحات : 80
قیمت نسخه چاپی : 4000 تومان
سال انتشار : 1393