کاور کتاب بعد از سکوت؛ غزل‌های نزدیک و دور

بعد از سکوت؛ غزل‌های نزدیک و دور

نویسنده : سیدضیاالدین شفیعی
ناشر : انتشارات هنر رسانه اردیبهشت
تعداد صفحات : 136
قیمت نسخه چاپی : 9000 تومان
سال انتشار : 1394