کاور کتاب آواز‌هایی برای گله‌‌ی گنجشک‌ها

آواز‌هایی برای گله‌‌ی گنجشک‌ها

نویسنده : ف‍ؤاد ن‍ظی‍ری‌
ناشر : انتشارات حرفه هنرمند
تعداد صفحات : 144
قیمت نسخه چاپی : 12000 تومان
سال انتشار : 1394