کاور کتاب فرهنگ واژه‌نمای حافظ

فرهنگ واژه‌نمای حافظ

نویسنده : مهین‌دخت صدیقیان و ابوطالب میرعابدینی
ناشر : انتشارات روزنه
تعداد صفحات : 1379
قیمت نسخه چاپی : 74000 تومان
سال انتشار : 1380