کاور کتاب لیلی نام تمام دختران سرزمین من است

لیلی نام تمام دختران سرزمین من است

نویسنده : ع‍رف‍ان‌ ن‍ظرآه‍اری‌
ناشر : انتشارات صابرین
تعداد صفحات : 56
قیمت نسخه چاپی : 7000 تومان
سال انتشار : 1394