کاور کتاب پنجره‌هایی رو به سپیده‌دم

پنجره‌هایی رو به سپیده‌دم

نویسنده : شیرکو بی‌کس
مترجم : نیروان رضایی
ناشر : کتاب کوله پشتی
تعداد صفحات : 231
قیمت نسخه چاپی : 11000 تومان
سال انتشار : 1394