کاور کتاب و در همه‌ی بندرگاه‌ها از کشتی گشمده حرف بود

و در همه‌ی بندرگاه‌ها از کشتی گشمده حرف بود

نویسنده : تیرداد نصری
ناشر : انتشارات سولار
تعداد صفحات : 78
قیمت نسخه چاپی : 8000 تومان
سال انتشار : 1393