کاور کتاب سیزده بهانه برای سرایش

سیزده بهانه برای سرایش

نویسنده : فرشید سرودیان
ناشر : نشر سیزده
تعداد صفحات : 230
قیمت نسخه چاپی : 16000 تومان
سال انتشار : 1396