کاور کتاب لاله دیدم، شعله بود

لاله دیدم، شعله بود

نویسنده : محمد جعفر ن‍ی‍ک‌پ‍ور
ناشر : انتشارات ارباب قلم
تعداد صفحات : 80
قیمت نسخه چاپی : 8100 تومان
سال انتشار : 1393