کاور کتاب پیام‌های ادبی ، اجتماعی خواجه حافظ شیرازی

پیام‌های ادبی ، اجتماعی خواجه حافظ شیرازی

نویسنده : شمس الدین محمد حافظ
ناشر : انتشارات امید فردا
تعداد صفحات : 80
قیمت نسخه چاپی : 2000 تومان
سال انتشار : 1388